Od momentu przyjęcia Polski do Unii Europejskiej obowiązuje nas również prawo Europejskie. Jest to odczuwalne również w aspekcie delegowania pracowników na dłuższy okres czasu. Wiele firm w kraju Read More