Najważniejszym spośród trudnych problemów w lwiej części miast w Polsce jest transport. Nasze gminy nie są zaadaptowane do tak wielkiego natężenia korków, jaki został zapoczątkowany przez zwiększenie się Read More