Pośród wielu województw w Polsce, miasto Kraków wybija się nie jedynie w temacie sztuki i akademickim, ale też na wielu odmiennych obszarach. Staje się regionem przyjemnym do mieszkania. Read More